Disclaimer

Wij staan u
graag te woord.

  • Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
AM products (Kamer van Koophandel 52349888), hierna te noemen AM products, verleent u hierbij toegang tot amproducts.eu en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door AM products en derden zijn aangeleverd. AM products behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op amproducts.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van AM products.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. AM products is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen

Beperkte aansprakelijkheid
De op amproducts.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AM products.

In het bijzonder zijn alle prijzen op amproducts.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AM products. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AM products, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.